دوره آموزشی با عنوان: اتش نشان داوطلب


زمان ثبت نام دوره به اتمام رسیده است

توضیحات

آاموزش مهارت مقابله با حوادث + کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی + اطفا حریق (استفاده از مرایای نمره برای دروس کارگاهی دانشجویان دانشکده فنی شهید منتظری)

لطفا حتما از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده کنید. پرداخت از طریق مرورگر کروم با خطا روبرو می شود.

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده فنی و مهندسی شهید منتظری
رشته های تحصیلی
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
شهرستان
مکان برگزاری رویداد
دانشکده
مدرس دوره
مدرسین آآاموزش سازمان آاتش نشانی
ظرفیت باقیمانده
35
  • شروع و اتمام رویداد
  • 1398-11-5 - 1398-11-21
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • 1398-11-1 - 1398-11-10
  • شروع و اتمام دوره
  • 14:00:00 الی 18:00:00
  • مدت زمان رویداد
  • 30