دوره آموزشی با عنوان: ايمني كار - HSE ویژه اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی


زمان ثبت نام دوره به اتمام رسیده است
ظرفیت دوره تکمیل شده است

توضیحات

دوره فوق به مدت 8 ساعت عمومی و 4 ساعت تخصصی برای گروه هاي آموزشي دانشگاه ارائه می شود. این دوره مختص اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی است و ارائه آن توسط بهترين بازرسان استان انجام مي شود.

لطفا حتما از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده کنید. پرداخت از طریق مرورگر کروم با خطا روبرو می شود.

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده فنی و مهندسی شهید منتظری
رشته های تحصیلی
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
شهرستان
مکان برگزاری رویداد
دانشکده فنی شهید منتظری
مدرس دوره
مدرسان و بازرسین تخصصی
ظرفیت باقیمانده
-1
  • شروع و اتمام رویداد
  • 1399-11-17 - 1399-11-24
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • 1399-11-14 - 1399-12-10
  • شروع و اتمام دوره
  • 08:00:00 الی 11:55:00
  • مدت زمان رویداد
  • 12